Tjenester

  • Kapital

    Kapital

    Hjelp til å finne investorkapital eller egnede offentlige støtteordninger til utvikling av din bedrift.

    Les mer Les mer
  • Inkubasjon

    Inkubasjon

    Skreddersydde rådgivningstjenester til utvalgte oppstartsbedrifter med stort potensial og høye ambisjoner.

    Les mer Les mer
  • Kompetanse

    Kompetanse

    Bistand til rekruttering eller å finne kompetansen du trenger på andre måter.

    Les mer Les mer
  • Lokaler

    Lokaler

    Kontorlokaler sentralt i Steinkjer og tilgang til gjestearbeidsplasser rundt om i verden.

    Les mer Les mer
  • Rådgivning

    Rådgivning

    Strategisk forretningsutvikling og annen rådgivning til etablerte bedrifter og offentlige virksomheter.

    Les mer Les mer
Ikon kapital

Kapital

Kapital er ofte en knapphetsfaktor når en forretningsidé skal utvikles og kommersialiseres. Det finnes mange offentlige støtteordninger som kan være aktuelle og vi har god oversikt over aktuelle ordninger. Det er også mulig å få med investorer på laget, og som forvalter av Tidligfasefondet i Nord-Trøndelag har vi direkte tilgang til et investormiljø med kompetanse og fokus på bedrifter i tidlig fase. Mer informasjon på www.tidligfasefondet.no

x Lukk
ikon-inkubasjon2

Preinkubasjon

Inkubasjon er et tidsbegrenset og skreddersydd tjenestekonsept med fokus på å akselerere utviklingen av en forretningsidé. Våre priser er lave fordi vi er en Siva-finansiert inkubator. Terskelen er derimot høy. Før et samarbeid er aktuelt, gjør vi en vurdering av forretningsideen, din gjennomføringsevne og hva vi kan bidra med for at du skal lykkes. Dersom vesentlige forutsetninger er usikre, kan vi først etablere et pre-inkubator samarbeid. Her vil fokus som regel være å konkretisere forretningsmodellen og å avklare usikkerhetsfaktorene. Veien videre kan deretter være å legge ideen død, gå videre til inkubasjon eller gå videre uten vår bistand.

x Lukk
Ikon kompetanse

Kompetanse

Tilgang på riktig kompetanse er viktig for de fleste virksomheter, og sammen med gode samarbeidspartnere har vi utviklet JOBBiNT til en møteplass for arbeidssøkere og arbeidsgivere. Mer info på www.jobbint.no.

Vi inngår også i partnerskapet Kompass2030 sammen med kunnskapsleverandørene SINTEF, Trøndelag Forskning og Utvikling og Nord Universitet.

x Lukk
Ikon lokaler

Lokaler

Rimelige kontorlokaler tilbys i tilknytning til vårt hovedkontor i Steinkjer sentrum. Eier er vårt eget eiendomsselskap Jakob Weidemannsgate 9 Eiendom AS. Ta kontakt på post@kunnskapspark1.no.

Sammen med samarbeidspartnere kan vi også ordne midlertidige lokaler for deg i Trondheim, Oslo, Åre/Östersund, San Fransisco eller Shanghai.

x Lukk
ikon-radgivning2

Rådgiving

Rådgivning er tjenester som ikke sorterer under inkubatorordningen. Vår erfaring med ulike strategi- og utviklingsprosesser er ofte også relevant i etablerte virksomheter – private som offentlige. Kapasiteten innen rådgivning er begrenset, og vi holder oss til oppdrag hvor det er synergier med inkubatorbedriftene og deres behov. Eksempler på oppdrag er strategiprosesser for bedrifter som Norsk Navigasjon Renovasjon og Overhalla Hus. Vi jobber også med prosjekter som utvikling av et regionalt innovasjonssenter på Steinkjer.

x Lukk

Teamet

Kunnskapsparken består av et team med erfarne forretningsutviklere samt ressurspersoner med relevant spisskompetanse, som kan kobles på etter behov. På den måten kan vi tilby skreddersydde tjenester med den mest relevante kompetansen.


  • Håvard Belbo
    Daglig leder 906 91 115 havard@kunnskapspark1.no

    Håvard har bred ledererfaring fra små og store bedrifter, og liker å jobbe med strategiprosesser, forretningsutvikling og utvikling av mennesker.

  • Anne Peggy Schiefloe
    Leder av JOBBiNT 406 94 979 anne.peggy@kunnskapsparken.no

    Anne Peggy bistår virksomheter i rekrutteringsprosessen. Hun har bred erfaring med forretningsutvikling, rekruttering av kompetanse, markedsføring og salg.

  • Fredrik Nymoen
    Salgsansvarlig i JOBBiNT 478 77 587 fredrik@kunnskapsparken.no

    Fredrik er salgsansvarlig i JOBBiNT, og bistår med rekrutteringsprosesser. Han har lang erfaring både med salg og ledelse, og kan gi råd om markedsføring og employer branding.

  • Severin Helset
    Forretningsutvikler 452 90 538 severin@kunnskapspark1.no

    Severin har et stort nettverk og lang erfaring som gründer innen fornybar energi og reiseliv, er Connect-koordinator og følger opp mange av våre inkubatorbedrifter.

  • Silje Vangstad
    Forretningsutvikler 958 97 199 silje@kunnskapspark1.no

    Silje er utdannet MSc innen IKT og er god på smartgridrelatert forretningsutvikling.

  • Stig Ørnvall
    Forretningsutvikler 932 22 784 stig.ornvall@tfou.no

    Stig har lang erfaring som IKT-gründer og -investor og jobber med oppfølging av inkubatorkunder, klyngearbeid, internasjonalisering og finansiering.

  • Haakon Skar
    
Rådgiver, T:Lab 926 47 839 haakon.skar@tlab.no

    Haakon i T:Lab er god på markedsundersøkelser, strategiutvikling og markedsføring. Han kan gå aktivt inn å bistå bedrifter gjennom management for hire-oppdrag. Mer info på www.tlab.no.

  • Kjetil Engan
    
Forretningsutvikler/controller
 915 54 650
 kjetil@kunnskapspark1.no

    Kjetil er controlleren vår og hjelper våre inkubatorkunder i organisering, finansiering og oppfølging av utviklingsprosjekter.

  • Magnus Hakvåg

    Rådgiver 413 06 634 magnus.hakvag@hakvag.no

    Magnus er ekspert på IPR og har i tillegg bred erfaring innen forretningsutvikling.


  • Odd Jostein Svendsli

    Rådgiver, T:Lab 930 48 241 oj.svendsli@tlab.no

    Odd Jostein i T:Lab er god på markedsundersøkelser, strategiutvikling og markedsføring. Han kan gå aktivt inn og bistå bedrifter gjennom management for hire-oppdrag. Mer info på www.tlab.no.

  • Thomas Lidal Jamne
    Forretningsadvokat, Pretor Advokat AS 920 96 412 thomas@pretor.no

    Thomas og hans kolleger hos Pretor Advokat AS rådgir oss og kundene våre i juridiske spørsmål.

Vepak er kjempefornøyd med den hjelpen vi har fått fra Kunnskapsparken. Jeg har lært mye på kort tid Ole Holtet, daglig leder og ildsjel i Vepak AS